1.300RSD

Mobilne telekomunikacije – Priručnik
[403]

Mobilne telekomunikacije – Priručnik
Autori: dr Slavica Marinković, Amela Zeković

Sadržaj:
 • Osnove kreiranja komunikacionog sistema u programu Radio Mobile
 • Ispitivanje osobina komunikacionog sistema u programu Radio Mobile
 • Osnovne raspodele verovatnoće u telekomunikacijama
 • Amplitudska i fazna digitalna modulacija
 • Kvadraturna amplitudska i frekvencijska digitalna modulacija
 • Uticaj kanala na verovatnoću greške u sistemu sa digitalnom faznom modulacijom
 • Uticaj kanala na verovatnoću greške u sistemima sa kvadraturnom amplitudskom i frekvencijskom modulacijom
 • Kvantizacija
 • Blok kodovi - Hemingov kod
 • Konvolucioni kodovi
 • Uticaj algoritma za dekodovanje i karakteristika kanala u sistemu sa konvolucionim kodom
 • Prostorni prijemni diverziti
 • Sistem sa proširenim spektrom
 • Furijeova analiza

ISBN: 978-86-7982-170-6
Komentari

Kategorije udžbenika
Autori udžbenika
Pronađite udžbenik
 
U polje iznad zadajte kriterijum za pretragu ili
Napredno pretražujte
0 udžbenika
Recite prijateljima
Recite prijateljima e-mejlom Recite prijateljima@ Facebook Recite prijateljima@ Twitter Recite prijateljima@ Google Buzz Recite prijateljima@ Digg