Početak » Katalog » Knjige » 435

2.000RSD

Industrijska metrologija
[435]

Industrijska metrologija
Autor: dr Petar Bošnjaković, dr Dragana Prokin

Kratak sadržaj:
 • Merni signali i sistemi
 • Merenja u industriji
 • Merenje naizmeničnih električnih veličina
 • Merenje električne snage i energije
 • Senzori električnih veličina
 • Metode i uređaji za merenje neelektričnih veličina
 • Višefunkcijski digitalni merni instrumenti
 • Programabilna merna sredstva
 • Interfejsni sistemi u mernoj tehnici
 • Automatizovani merni sistemi
 • Daljinsko merenje

ISBN: 978-86-7982-222-2
Komentari
Kategorije udžbenika
Autori udžbenika
Pronađite udžbenik
 
U polje iznad zadajte kriterijum za pretragu ili
Napredno pretražujte
0 udžbenika
Recite prijateljima
Recite prijateljima e-mejlom Recite prijateljima@ Facebook Recite prijateljima@ Twitter Recite prijateljima@ Google Buzz Recite prijateljima@ Digg